ASPxHyperLink ASPxHyperLink ASPxHyperLink
Companyv
Servicesv
Branchesv
Customer servicev
Newsv
Tracking
You are browsing: Skip Navigation Links  
   Skip Navigation Links

Recruitment
Announcement
Company news
Other news
Promotion

        All news

 
  Photos library
ICD1 pictures
Icd3 pictures
Container reefer, depot avtivities
Training9/6/2011

Áp dụng thủ tục hải quan điện tử là chủ trương lớn của ngành Hải quan Việt Nam, nhằm hiện đại hóa nghiệp vụ hải quan trong bối cảnh kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng với kinh tế thế giới. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trong hoạt động xuất nhập khẩu của kinh tế ngoại thương.

9/6/2011

Khai Hải quan điện tử đã chính thức được triển khai tại Khu vực 4 từ 01/11/2010 như các cửa khẩu khác. (Các doanh nghiệp không phải quay về Chi cục Hải quan điện tử như thí điểm trước đây).

9/6/2011

Hiệp hội Giao nhận Kho Vận Việt Nam (VIFFAS) và Cục Xúc tiến Xuất khẩu thuộc Bộ Thương mại Thái Lan (DEP) cùng một số công ty logistics Thái Lan đã trao đổi về các vấn đề cần ưu tiên phát triển đến năm 2015: tạo chính sách thuận lợi thúc đẩy hội nhập và phát triển trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;… Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc phát triển logistics đối với các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông.

9/6/2011

TT - Mới đây năm công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài đã gửi thư kiến nghị lên lãnh đạo UBND TP.HCM vì tình trạng kẹt đường làm ảnh hưởng đến ổn định sản xuất của họ. Lời lẽ trong thư kiến nghị khá mạnh: nếu những trở ngại kể trên không sớm khắc phục sẽ ảnh hưởng đến bức tranh đầu tư của VN vì chi phí cho kẹt xe là rất lớn đối với doanh nghiệp (DN).

9/6/2011

Thủ tục rườm rà, đường sá ách tắc, “chung chi” dọc đường... là những loại phí không thể kê khai bằng hóa đơn chứng từ đang ngày càng gia tăng. Và tất cả loại phí này góp phần kéo thụt lùi sức cạnh tranh của hàng Việt.

[1]
2